Lid worden

Wilt u zich aansluiten bij de beroepsvereniging Novak? Op deze pagina vindt u de informatie over onze lidmaatschapsvormen. 

Novak-lidmaatschap (gewoon lidmaatschap)
Het Novak-lidmaatschap bedraagt € 250 (exclusief btw) per kalenderjaar. Om lid te kunnen worden, moet u een mkb-accountant zijn: een accountant-administratieconsulent of een registeraccountant. U moet dus zijn ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Als Novak-lid krijgt u:

- stemrecht en dus inspraak tijdens de algemene ledenvergadering van Novak;
- de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen op het gebied van regel­geving, kwaliteit, toetsing, onderwijs, ondernemerschap en imago, en positionering van de mkb-accountant in een werkgroep;
- 4 PE-uren door deel te nemen aan een speciaal georganiseerd vaktechnisch evenement (geen extra kosten);
- het Accountantsmagazine en de wekelijkse (digitale) nieuwsbrief van Novak;
- 10 procent korting op cursussen van NBA Opleidingen.

Aspirant-lidmaatschap

Bent u student en vooralsnog geen AA of RA, dan kunt u zich aanmelden als aspirant-lid van de Novak.

Vul het onderstaande formulier in en word lid van Novak.

Lees hier het contributiereglement.

E-mailadres (verplicht) *

E-mailadres kantoor

E-mailadres voor digitale facturatie

Aanhef

Naam en voorletters

Titel

Geboortedatum

Werkzaam bij kantoor

Lidnummer stichting Novak (indien van toepassing)

Postadres kantoor

Postcode kantoor

Vestigingsplaats kantoor

Privé-adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Lidnummer NBA

Ik wil lid worden van de vereniging Novak

Ruimte voor eventuele opmerkingen

Lidmaatschap opzeggen

Voor het opzeggen van uw lidmaatschap van de vereniging Novak verwijzen wij u naar de volgende passages uit de akte van oprichting van de vereniging Novak en het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement:

ARTIKEL 6 – EINDE LIDMAATSCHAP
1. De opzegging door het lid conform artikel 4 lid 1 sub c van de statuten, dient te geschieden door middel van een schrijven gericht aan de directeur van de vereniging.

 
De akte van oprichting van de vereniging Novak:
 
ARTIKEL 4 – EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Bij overlijden van het lid;
b. wanneer het lid niet langer accountant is zoals vermeld onder artikel 3 lid 2 of wanneer het aspirant-lid niet langer de opleiding volgt zoals vermeld onder artikel 3 lid 3;
c. door opzegging door het lid, welke opzegging uitsluitend kan geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden;
d. door opzegging namens de vereniging door een besluit van het bestuur;
e. door ontzetting namens de vereniging door een besluit van het bestuur.

Uw opzegging pas definitief als u van ons een bevestiging heeft gekregen.